Liahona Today

Liahona Today

Liahona High School – Teachers – 2011

Administrators

Principal:  Inoke Fotu Kupu

Vice Principal of Academics:  Kahealani Nau

Vice Principal for Student Life:  Sione Langi

Counselors:  Vika Kaufusi & Sila Fonua

Registrar:  Jackqulin Fetuli

Head Librarian:  Lesieli Pahulu

Teachers

Seminary Department

 1. Siope Akauola
 2. ‘Amelia Fonua
 3. Paula Hafoka
 4. Valentaine Maunga
 5. Tobias Sopu (HOD)
 6. Silivia Tonga
 7. Sela Tukuafu

English Department

 1. Liumeitupou Akauola
 2. Mele Fa’oliu
 3. Pesi Uipi Finau (HOD)
 4. Fua Katoa
 5. ‘Ana Langi
 6. Lesieli Nai
 7. Haitelenisia ‘Uhila

Math Department

 1. Kepu Fe’iloakitau
 2. Sione Teukava Finau (HOD)
 3. Abel Narayan
 4. Kalolaine Nuku
 5. Tamaline Tu’ifua
 6. Timote Tu’ipulotu

Science Department

 1. Onita Fineanganofo
 2. Makeleta Katoa
 3. Sela Kioa (HOD)
 4. Moana Mahe
 5. Mele Kulu Pahulu
 6. Seniuila Tupou

Business Department

 1. Fane Fituafe (HOD)
 2. Kaunanga Moli
 3. Meleane Sopu
 4. Kasinga Talasinga

Tongan Department

 1. ‘Anau Hala
 2. Taufa Napa’a
 3. Halafihi Tu’ifua (HOD)
 4. Mele’ofa ‘Uhila
 5. Viliami Vatikani

Social Sciences Department

 1. Mele Funaki (HOD)
 2. Makilita Satini
 3. Kilisitina Tautua’a

Design Technology Department

 1. Soane Kautai (HOD)
 2. Fonua Ma’u
 3. ‘Alipate Teputepu
 4. Lolo Tu’ifua
 5. Mo’ale Uluilakepa

Humanities Department

 1. ‘Esafe Latu
 2. Tomasi Taufa (HOD)
 3. Fakaola Vaitai

Fine Arts Department

 1. Maopa Finau
 2. Tevita Pola’apau (HOD)
 3. Sulameite Pola’ulu

Computer Department

 1. Sisifa Fiefia
 2. Talafau Fonua
 3. ‘Ofa Liutai (HOD)
 4. Ronnie Lui
 5. Proxy ‘Ofa
 6. Faite Uata
Saturday, October 17th, 2009 No Comments